22.16"En vers i titelsången lyder: Och när du rest dig, vänd dig inte om. Det finns ingen väg tillbaka varifrån du kom.
Jag antar att det är lite sorgligt. Jag antar att det är ganska skönt.
Jag antar att det bara är så."