..

Du frågar mig hur det känns och jag säger "JAG VET INTE HUR DET KÄNNS det känns inte det känns inte alls det bara är" och det är väl just det