pussy is powerAtt vara feminist är för mig detsamma som att vara för mänskliga rättigheter. Lika självklart som att vara antirasist. Lika självklart som att emot mobbning. För mig handlar det inte om att föra en kamp mot någon (förutom patriarkatet som borde krossas) eller att sätta alla män på blodiga påkar. Jag ser feminismen som ett medel för en förändring som behöver ske genom att vi för en kamp tillsammans. Det ska inte vara en kamp mellan kvinnor och män, det ska vara en kamp med kvinnor och män, FÖR mänskliga rättigheter. För jämlikhet. 
Genom att synliggöra, medvetandegöra och belysa den maktstruktur som råder och hur samhället vi lever i faktiskt är uppbyggt och fungerar. Informera, intressera och därigenom kunna agera. 
 
Väldigt enkelt förklarat: http://www.trettiotreanledningar.com/
 
1 Isabelle:

skriven

Så himla rätt och så himla bra skrivet! Puss

Kommentera här: